Schuilen voor de storm

Bob Dylan (geboren 24 mei 1941) Een leven lang geleden, in de tijd van zweet en bloed,door het donker en de modder, en ik wist de weg niet goed,zo kwam ik uit de wildernis, een wezen zonder vorm:kom binnen zei ze, kom maarschuilen voor de storm. En als ik ooit...

Alte pinakotheek

Gedicht door Henk Knol Wat heb je koude handen, zeg je in het winkelhartvol kauf dich glücklich met gevaar voor daklawines.En terloops in de luwte van een met slagroom van barokbespoten kerk: schrijf je nog wel eens over mij? Ik sleep die vraag op zwarte zolen door...

Voetenwerk

Gedicht door Hilbrand Rozema Menszijn is volkomen vreemdheid onder de sterrenCzesław Miłosz , 1911-2004 Begon alles met boomklimmenof juist met de zwaartekracht en de terugsprong?Voor mij het eerste. Op ons schoolpleintelde de tak des onderscheids, je voetstap in de...

Abraham

Gedicht door Koos Geerds Ik had dus moeten weigeren, Izaäk, kortweg.Jahweh verlangde niets vuriger dan in zijn gezichtte worden uitgelachen, zoals ik eerder had gedaantoen Hij jouw komst voorspelde: ten onrechtenaar spoedig bleek, maar dat terzijde.Ik had voor jou nog...

Nu

Gedicht door Hans Werkman Een stille zomerdag, waarvan er duizendin een eeuw en honderdduizendenin alle tijden gaan. Vandaag is nu, nu is een ogenblikeen eeuwigheid gestolde tijd. Een klokbegint twaalf uur te slaan. De lijsterbes doet in de zon niet andersdan zijn...