Over Liter

Religie zal er zijn zolang er poëzie is
of als ze ontbreekt

(Les Murray) 

Bij Liter zoeken we de verbinding tussen literatuur en religie. Waar in de literatuur trekken oude woorden oude inhoud aan? Waar zijn kunstenaars op zoek naar een geheim van de dingen, waar worden achter de grote onttovering om, woorden beproefd op hun blijvende kracht? Is er een stille of gekmakende afwezigheid, is er onverwachte aanwezigheid? 

Al sinds 1998 (zie de jaargangen 1 t/m 20 in bij DBNL) is literair tijdschrift Liter het toonaangevend podium waar de interactie tussen literatuur en religie gestalte krijgt, wordt opgespoord, de ruimte wordt gegeven. In de wetenschap dat er voortdurend nieuwe woorden worden gevonden voor het religieuze. Want literatuur kan maar moeilijk zonder religie, het gaat er al gauw helemaal vanzelf over. Het grensvlak tussen literatuur en religie is dan ook helemaal geen grensvlak: de twee zijn vanouds onscheidbaar en dat is nog altijd te merken. 

Lezen is geloven, is het motto, en zo leggen we onze verhalen, gedichten, beschouwingen en schrijversgesprekken de lezer voor. Religie vatten we breed op, we zijn nieuwsgierig, en tegelijk vormt de christelijke traditie onze eerste interesse. Liter gaat ervan uit dat het christendom, in het voetspoor van het jodendom, van blijvende betekenis is voor deze cultuur. We gaan er de sporen van na en zoeken er via de kunsten nieuwe wegen voor, in een klimaat waarin religie langzamerhand weer aan positieve relevantie wint.

Inzendingen
Inzendingen van essays, verhalen, gedichten zijn welkom op dit adres: redactie@leesliter.nl. Graag in een pdf of als Word-bestand, 12 punts.

Hieronder vind u meer informatie over Liter. Klik op een van de kopjes en de tekst vouwt eronder uit.

Redactiesamenstelling

Menno van der Beek (1967) is poëzieredacteur. Hij is dichter en Rotterdammer. Hij publiceerde vier dichtbundels.

Steven van der Gaauw (1958) is beeldredacteur. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en werkt als ontwerper en typograaf. Hij maakt al bijna 35 jaar omslagen en binnenwerken voor onder meer uitgevers De Arbeiderspers, Nijgh & Van Ditmar en Querido en Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Gerda van de Haar (1965) is hoofdredacteur. Sinds de start van Liter in 1998 is zij lid van de redactie, van 2004-2007 als eindredacteur. Zij is werkzaam voor uitgeverij Skandalon. Zij maakte samen met anderen het handboek De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de 20e eeuw. Zij werkt aan een studie over de vroege romans van Marcel Möring.

Jetty Huisman (1965) is redacteur recensies. Zij studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden en werkte enkele jaren als redacteur bij uitgeverijen. Zij heeft een eigen tekstbureau, Ligatuur, en is literair vertaler.

Levi Jacobs (1992) is redacteur verhalen. Hij studeerde wijsbegeerte en rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft korte verhalen, essays en filmscenario’s. In 2024 verschijnt zijn debuutroman bij Atlas Contact.

Tim Pardijs (1978) is eindredacteur. Hij was in 2013-2014 stadsdichter van Zutphen, publiceerde meerdere dichtbundels en heeft 16 jaar ervaring als eindredacteur bij De Persgroep. Tim werkt momenteel als dichter en freelance redacteur.

Leendert van der Sluijs (1970) is webredacteur. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en is als cultuurtheoloog predikant en pionier. Hij faciliteert het digitaal portaal The Geoscope en hij blogt, schrijft en dicht onder het pseudoniem Blaise Tolky. Hij is presentator van Talkshow ZinTV op GooiTV.

Joost Jungsik Vormeer (1983) is redacteur verhalen. Hij studeerde Taal- en cultuurstudies en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij schrijft korte verhalen, essays en recensies. In 2022 verscheen zijn eerste literaire vertaling, een bijdrage aan de verhalenbundel Lot van Bryan Washington. 

Reinout Wibier (1976) is redacteur essays. Hij was ruim 15 jaar advocaat en werkt nu als hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceert naast juridische teksten regelmatig over geloof en samenleving.

Willem Jan Otten (1951) is als schrijver en dichter adviserend redacteur. Zijn werk is bekroond met onder meer de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs. Voor zijn roman Specht en zoon ontving hij de Libris Literatuurprijs. In maart 2022 verscheen zijn boek Zondagmorgen – over het missen van God, dat gekozen werd tot beste theologische boek van het jaar.

Bestuurssamenstelling

Rien Fraanje (1973) is voorzitter van Stichting Liter. In het dagelijks leven is hij algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van de twaalf samenwerkende provincies. Daarnaast is hij medewerker van de culturele bijlage Gulliver van het Nederlands Dagblad, waarvoor hij onder meer recensies over nieuwe romans schrijft.

Laura de Bie (1994) is bestuurslid evenementen. Zij is docent Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast houdt zij zich in haar vrije tijd bezig met rechtsfilosofie en creatief schrijven.

Anke Brons (1993) is secretaris. Zij promoveerde in de sociologie op het thema inclusiviteit rondom duurzaam en gezond voedsel en werkt nu als onderzoeker in Wageningen. Sinds 2015 schrijft ze regelmatig recensies voor Liter en vanaf eind 2020 is ze toegetreden tot het bestuur.

Mark Louter (1982) is penningmeester. Hij is werkzaam als psychiater in Rotterdam, waar hij werkt in psychotherapeutische setting. Hij leest graag, met een voorliefde voor poëzie. Sinds 2024 is hij actief in het bestuur van Liter

Derek Meijers (1985) is bestuurslid communicatie. Als ambtenaar voor de Europese Unie in Luxemburg houdt hij zich vooral bezig met strategie en communicatie. Daarnaast schrijft en schildert hij.

Gastschrijvers Liter

In 2024 is Emy Koopman onze gastschrijver. Sinds 2011 nodigt Liter een schrijver uit om een jaar lang te gast te zijn als schrijver en vaak ook meedenker. Het heeft tot goede vriendschappen geleid met een hele rij gewaardeerde auteurs:

2023 Jon Fosse
2022 Gerda Blees
2021 Franca Treur
2020 Nicole Montagne
2018 Abdelkader Benali
2017 Tommy Wieringa
2016 Benno Barnard
2015 Les Murray (1938 – 2019)
2014 Désanne van Brederode
2013 Marcel Möring
2012 Willem Jan Otten
2011 Oek de Jong

ANBI-verantwoording

Informatie
Literair tijdschrift Liter
uitgegeven door Stichting Liter te Wageningen
Herzien: 8 december 2023

Culturele ANBI
Stichting Liter is erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De toekenning geldt vanaf 1 januari 2012 en is nog steeds van kracht. Vanaf deze datum geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Fiscaal nummer
8154.00.780

Contactgegevens
Hendrik Brons (penningmeester Stichting Liter)
Korhaanstraat 121A
3083 XL Rotterdam
penningmeester@leesliter.nl

Bestuurssamenstelling
Zie ‘Bestuurssamenstelling’ hierboven

Samenstelling redactie
Zie ‘Redactiesamenstelling’ hierboven

Doelstelling
De Stichting Liter, opgericht te Rotterdam op 22 juli 1999 door onder anderen Dirk Zwart en Hans Werkman, heeft volgens haar statuten ten doel ‘de beoefening te bevorderen en de bekendheid te (doen) vergroten van christelijke literatuur’; de stichting ‘tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitgeven van een literair tijdschrift, genaamd Liter.’ 

Anno nu is uitgave van het literaire kwartaaltijdschrift Liter nog steeds de voornaamste activiteit van Stichting Liter (nu gevestigd te Amsterdam). Het verzorgen van de vrij toegankelijke website www.leesliter.nl is erbij gekomen. Ook onderhoudt Liter contacten via sociale media. Daarnaast zoekt Stichting Liter de samenwerking met verwante organisaties om incidenteel gezamenlijk tot bredere activiteiten te komen.

Liter ziet zichzelf als een podium voor literatuur die levensbeschouwelijke noten kraakt. Vanaf maart 2020 profileert Liter zich met de ondertitel ‘lezen is geloven’. Daarbij focust Liter zich op het christendom. Verhalen en gedichten hebben vaak een religieuze inslag of zijn afkomstig van auteurs die op andere momenten blijk hebben gegeven van religieuze belangstelling. In beschouwingen en interviews komt het verschijnsel godsdienst altijd op enigerlei wijze aan de orde.

Liter is een professioneel tijdschrift dat in de lucht gehouden wordt door een team van vrijwillige redacteuren (zie verder ‘onkostenvergoeding’ onder ‘Financieel beleid’).

Download hier de balans en resultatenrekening van 2019.
Download hier de balans en resultatenrekening van 2020.
Download hier de balans en resultatenrekening van 2021.
Download hier de balans en resultatenrekening van 2022.

 

Privacyverklaring

Stichting Liter is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

Paul Krugerstraat 121a3, 3072 GG Rotterdam, administratie@leesliter.nl, 0623029027

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Liter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@leesliter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Liter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Liter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Liter) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Liter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, E-mailadres, Telefoonnummer en Rekeningnummer worden bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf het afsluiten van een abonnement. Wij bewaren uw gegevens vanwege het voeren van een zorgvuldige abonnementenadministratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Liter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Liter gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Liter gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cookies derden:
Via Google Analytics plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we een goed beeld hebben van het aantal en het soort bezoekers. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat er geen gegevens gedeeld worden met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens), deze gegevens niet gebruikt worden voor andere Google-diensten en worden de gegevens van uw surfgedrag versleuteld (via SSL) verzonden en geanonimiseerd (zonder IP-adres) opgeslagen.

Wilt u meer lezen over het privacy beleid van Google kijk dan hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Liter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@leesliter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Liter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Liter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@leesliter.nl.

Rechten

Allereerst: u kunt te allen tijde een link naar een artikel van een uitgave van Liter op uw website plaatsen. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Liter c.q. rechthebbende. Hergebruik van materiaal van Liter is in beginsel niet toegestaan, tenzij u over een schriftelijke goedkeuring beschikt. U kunt goedkeuring aanvragen via redactie@leesliter.nl.