Klik hieronder voor een abonnement naar keuze:

h

Literair tijdschrift Liter koppelt al 25 jaar kwaliteit aan visie. Liter biedt een podium aan hoogwaardig werk, zowel Nederlandstalig als vertaald, dat gedachtegoed uit religieuze tradities – vooral de brede Europese christelijke traditie – verbeeldt en tegen het licht houdt, vermomt, vertaalt of hervat.
Gastschrijver in 2023 is de Noorse schrijver Jon Fosse (klik hier voor meer).

Liter
Liter verschijnt driemaandelijks in een fraaie uitvoering van 80 pagina’s. Een los nummer kost € 19,95 (inclusief verzendkosten). Voor dezelfde prijs hebt u een introductie-abonnement van twee nummers.
Feestessay
‘Dit vind ik het wonderlijkste effect van het gerichte schrijven: dat ik al schrijvend steeds dichter bij mijn geadresseerde lijk te komen, ook als diegene geen antwoord geeft. Of nee, het moet natuurlijk zijn: júist als diegene geen antwoord geeft. Daar zit de ruimte om de ander dichterbij te schrijven.’
(Gerda Blees)
De lovend ontvangen Liter-feestuitgave Ik schrijf je. Over het richten van gedichten van Gerda Blees – ter gelegenheid van het vijftigjarig dichterschap van Willem Jan Otten, telt 20 pagina’s en is een bibliofiele uitgave op Liter-formaat: 24 x 16 cm. Het mooie boekje is vormgegeven door Steven van der Gaauw en kost € 15,- (exclusief verzendkosten)
Om te bestellen, stuur een mail naar administratie@leesliter.nl