Literair tijdschrift Liter koppelt kwaliteit aan visie. Liter biedt een podium aan hoogwaardig werk, zowel Nederlandstalig als vertaald, dat vooral gedachtegoed vanuit de brede Europese christelijke traditie verbeeldt en tegen het licht houdt, vermomt, vertaalt of hervat.

Liter
Liter verschijnt in een prachtige uitvoering van 80 pagina’s. Een los nummer kost € 19,95 (inclusief verzendkosten). Voor dezelfde prijs hebt u een introductie-abonnement van twee nummers.
| Om te bestellen, stuur een mail naar administratie@leesliter.nl
Feestessay
‘Dit vind ik het wonderlijkste effect van het gerichte schrijven: dat ik al schrijvend steeds dichter bij mijn geadresseerde lijk te komen, ook als diegene geen antwoord geeft. Of nee, het moet natuurlijk zijn: júist als diegene geen antwoord geeft. Daar zit de ruimte om de ander dichterbij te schrijven.’ (Gerda Blees)
De lovend ontvangen Liter-feestuitgave Ik schrijf je: over het richten van gedichten van Gerda Blees – ter gelegenheid van het vijftigjarig dichterschap van Willem Jan Otten, telt 20 bladzijden en is een bibliofiele uitgave op Liter-formaat: 24 x 16 cm. Het fraaie boekje is vormgegeven door Steven van der Gaauw en kost € 15,- (exclusief verzendkosten)
| Om te bestellen, stuur een mail naar administratie@leesliter.nl

Klik hieronder voor een abonnement naar keuze