‘Coetzee laat zijn personages de liefde uitvinden’

In zijn nieuwe boek Wie zeggen de mensen dat Ik ben spoort Willem Jan Otten – in samenwerking met kunstenaar Paul van Dongen – gedurende 33 essays Christusfiguren op. Verschijningen van Jezus die zich voordoen in talloze romans, in poëzie, muziek en opera....

Notities bij het 25-jarig jubileum van Liter

• door Thomas Heerma van Voss • Alsof ik bekeerd was  |   Wanneer geloof je iets? Als het appelleert aan de wereld die je kent? Als je het zelf waarneemt? Volstaat het wanneer iets simpelweg goed wordt verteld? Ik geloofde het verhaal 1953, waarin een kalme...

Het gebed van Frits van Egters

• door Reinout Wibier • Over Gerard Reve, De avonden  |   Misschien is het wel mogelijk een religie te funderen op iedere tekst, zolang die tekst maar van uitzonderlijk hoge kwaliteit is en zolang je die tekst maar vaak genoeg leest.De avonden van Gerard Reve,...

Een theologische lezing van Zwarte schuur – Oek de Jong

• In de onlangs verschenen dissertatie van theoloog Gerrit van Meijeren, Slenteren in de stad van de mens: de cultuurtheologie van F.O. van Gennep (verdedigd aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen onder verantwoordelijkheid van de promotores Henk...

De glorie voorbij de rand

• door Machteld Siegmann • Dit essay is een bewerking van de jaarlijkse publiekslezing voor het Fries Godgeleerd Gezelschap die op 7 oktober 2022 door Machteld Siegmann werd gehouden  |   Regelmatig wordt mij door lezers de vraag gesteld: geloof je zelf? Een voor...