Notities bij het 25-jarig jubileum van Liter

• door Thomas Heerma van Voss • Alsof ik bekeerd was  |   Wanneer geloof je iets? Als het appelleert aan de wereld die je kent? Als je het zelf waarneemt? Volstaat het wanneer iets simpelweg goed wordt verteld? Ik geloofde het verhaal 1953, waarin een kalme...

Het gebed van Frits van Egters

• door Reinout Wibier • Over Gerard Reve, De avonden  |   Misschien is het wel mogelijk een religie te funderen op iedere tekst, zolang die tekst maar van uitzonderlijk hoge kwaliteit is en zolang je die tekst maar vaak genoeg leest.De avonden van Gerard Reve,...

Een theologische lezing van Zwarte schuur – Oek de Jong

• In de onlangs verschenen dissertatie van theoloog Gerrit van Meijeren, Slenteren in de stad van de mens: de cultuurtheologie van F.O. van Gennep (verdedigd aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen onder verantwoordelijkheid van de promotores Henk...

De glorie voorbij de rand

• door Machteld Siegmann • Dit essay is een bewerking van de jaarlijkse publiekslezing voor het Fries Godgeleerd Gezelschap die op 7 oktober 2022 door Machteld Siegmann werd gehouden  |   Regelmatig wordt mij door lezers de vraag gesteld: geloof je zelf? Een voor...

Wie toch?

• door Thomas Verbogt • Wat zeg je, als je met licht gespreide armen zegt: ‘Hier ben ik?’ Zo zeg je het immers, het is alsof je iemand welkom heet, terwijl je ook opluchting laat zien. En horen natuurlijk, want het is niet niks: ‘Hier ben ik.’ Het klinkt trots en je...