Levend als water

Notities bij gedichten van Ida Gerhardt Door Jaap Goedegebuure In het gedicht ‘Voorschrift’ benoemt Hendrik Marsman het creatieve proces in termen die staan voor de tegenstelling dor-vruchtbaar. Dor en droog is de woestijn, groen de oase. Het is aan de dichter om zich...

Wat de waterkant schrijft

Essay door Hein Pieper Water is bijzonder. Vanuit de ruimte is de aarde een blauwe parel, zo aanwezig is water op onze planeet. Ons eigen land is ondenkbaar zonder water, polders en dijken. Het enorme netwerk van watergangen, dijken, stuwen, gemalen en sluizen heeft...

Stilte en zwijgen

Notities over onder meer Scorseses Silence door Willem Jan Otten Er is een film waarover het in deze notities niet zal gaan. Voor we te zien krijgen hoe de film heet, kijken we naar een ongeveer veertienjarige jongen. Hij stottert. Hij wordt door een logopediste tot...

Hadewijchs mystiek als opwaartse weg voor Roel Houwink

Essay door Jan-Willem Schneider Hoewel Liter al honderd nummers kent, is het tijdschrift nog jong in een eeuwenoude traditie. Het gaat om een traditie die gevormd is door bekende figuren zoals Augustinus, maar ook door bijna vergeten persoonlijkheden. Voor twee van...