Hopen op een trilogie

• door Reinout Wibier over het oeuvre van Franca Treur • ‘Meer dan 150.000 exemplaren verkocht’ – Een schrijver zal over het algemeen verheugd zijn wanneer haar werk goed wordt verkocht. Het is helaas van alle tijden dat het slechts voor weinigen is weggelegd...

Brood zijn

Door Erik Borgman Brood is leven. Psalm 104 (vers 15) spreekt over ‘brood dat het mensenhart versterkt’, en daarnaast over ‘wijn die het mensenhart verheugt’: samen de grondstoffen van het leven. Die grondstoffen delen ter herinnering aan een dierbare, dat is niet zo...

Maarten Biesheuvel en de herontdekking van God

Door Rien Fraanje Toen ik het bericht over het overlijden van Maarten Biesheuvel op 30 juli 2020 las, verbleef ik op een afgelegen plek in de Franse Dordogne. Dat belette mij om een van zijn verhalenbundels uit de boekenkast te pakken. Duizend kilometer van huis moest...

Levend als water

Notities bij gedichten van Ida Gerhardt Door Jaap Goedegebuure In het gedicht ‘Voorschrift’ benoemt Hendrik Marsman het creatieve proces in termen die staan voor de tegenstelling dor-vruchtbaar. Dor en droog is de woestijn, groen de oase. Het is aan de dichter om zich...

Wat de waterkant schrijft

Essay door Hein Pieper Water is bijzonder. Vanuit de ruimte is de aarde een blauwe parel, zo aanwezig is water op onze planeet. Ons eigen land is ondenkbaar zonder water, polders en dijken. Het enorme netwerk van watergangen, dijken, stuwen, gemalen en sluizen heeft...