Nu

Gedicht door Hans Werkman Een stille zomerdag, waarvan er duizendin een eeuw en honderdduizendenin alle tijden gaan. Vandaag is nu, nu is een ogenblikeen eeuwigheid gestolde tijd. Een klokbegint twaalf uur te slaan. De lijsterbes doet in de zon niet andersdan zijn...