door Anne Louïse van den Dool

 

 

NOTARIËLE PLECHTIGHEID   

 

voor ons is verschenen
als een heilige
anne louïse van den dool
geboren op vijf augustus
negentiendrieënnegentig /

zij dreigt te begaan
een onterugdraaibare fout
die wij zullen uiteenzetten
in dit document
van vierenzestig pagina’s
waaronder zij stuk voor stuk
haar paraaf zal moeten zetten

zet u maar uw
onomkeerbare handtekening
u kent de moordclausules
u hebt alle teksten van tevoren mogen inzien
de taal is er een die u niet begrijpt

van ons krijgt u geen koffie
wij houden hoogstens de deur voor u open
waarna u naar buiten kunt stappen
als een ander mens
een mens met
onherstelbaar zware schouders

wij voorspellen u
de deur van uw
nieuwe woning zal klemmen
u mag dit als een teken zien