door Hester Knibbe • 
Publiceert poëzie sinds 1982 en won onder meer de Herman Gorterprijs en de VSB Poëzieprijs. Haar jongste bundel (2020) is Inzake dit huis.  |

 

Hier ben ik!

Of ik besta is een vraag die niemand mij stelt. 
Mijn wereld? Een raam met uitzicht op elders
en nergens. Ik kijk naar de plant die het blikveld
verfraait, streel zijn stengels.

Buiten dendert en haast zich een leven
voorbij dat mij niet meer kent: vergeten
de vrouw in haar leunstoel, de man in zijn bed
naar wie ik verlang hoewel ik niet weet

waar hij is, óf hij die daarginds ligt
mij nog kent. Ik ben, zeggen huid en pijn
in mijn lijf dat terugziet op tijd waarin ik
omhelsd werd, een kind om mij vroeg, ik

de vrouw was die brood sneed
een snotneus afveegde, soms zingend.