Door Ivar van de Velde

Breek het brood vermoord een heilige op middeleeuwse wijze pluk in de doodgebloede tuin doornstruiken zonder handschoenen lijdt pijn vlecht een kroon verbeeld je de koning slenterend in smalle steegjes als een Fata morgana tussen de kruimels. 

Bekeer een dronkaard in het hofje bidt om vergeving verlos hem uit zijn lijden dep zijn wonden met wijn lieg als de haan kraait over zijn goddelijke hel verbeeld je de opstanding uit de dood als een Fata morgana tussen geperste druiven.

Bezoek de stad Jeruzalem projecteer het verleden op de heuvel sla een kruisje een priester kerft smeekbedes in de Klaagmuur, graaft een graf voor een paar sjekel kunt u begraven worden in de heilige stad een Fata morgana op de jongste dag.