We brengen u goed nieuws. Literair tijdschrift Liter heeft, toen het eind 2020 met het blad afgelopen leek, zoveel berichten, steunbetuigingen en hulp gehad, dat het ernaar uitziet dat er voor het blad weer een weg vooruit is. Vandaag maken we het hoopvolle nieuws wereldkundig dat Liter bijna gered is, waarbij we u als geïnteresseerde lezer vragen om een abonnement te overwegen en om hulp bij de campagne om abonnees te werven.

Wat is er nodig om Liter te redden?
Liter is een klassiek voorbeeld van een uit een samenloop van liefde, historische toevalligheid en een handvol doorzetters ontstaan fenomeen: bijzonder, dat het er is, en als het verdwijnt, komt het in die specifieke vorm ook meestal niet meer terug. Hoewel Liter gelukkig bijna van deze verdwijning gered is, is het van groot belang dat we nieuwe lezers mogen begroeten, die ook weer abonnee willen worden en die meteen anderen om hen heen willen overhalen om dit mooie papieren initiatief te steunen. Met 75 nieuwe abonnees kan Liter ook na 2021 weer als vanouds verschijnen. 

Wij willen u dan ook vragen een abonnement op Liter te overwegen. Wij zullen het blad blijven vullen met wat mooi en goed is, en u kunt het van dichtbij meemaken. Liter 101 verschijnt eind juni en valt dus al snel op de mat.

Wilt u abonnee worden?
Via het formulier op de website kunt u gemakkelijk abonnee worden en de verschillende abonnementsvormen bekijken. Voor vragen kunt u altijd terecht bij administratie@leesliter.nl.

Wat gebeurt er vanaf vandaag?
Vandaag wordt het hoopvolle nieuws dat Liter bijna gered is via de pers, ons mailbestand en sociale media verspreid. Ook is prominenten uit de literaire en culturele wereld gevraagd om de boodschap onder de aandacht te brengen. In de maanden die hierop volgen zal Liter regelmatig het nieuws zoeken en acties opzetten om abonnees te werven. Ook is onze gloednieuwe website te bezichtigen.

Wat kunt u verder doen om Liter te helpen?
Behalve dat u zelf een abonnement kunt nemen op Liter, kunt u ook nog meer potentiële abonnees in uw eigen kring benaderen. Niets is zo krachtig als mond-tot-mondreclame. Daarnaast kunt u het bericht dat Liter bijna gered is ook digitaal delen. Zo heeft Liter een volledig vernieuwde website en zijn we vindbaar op Facebook, Twitter en Instagram. Wij verwelkomen u hier graag als volger!

Liter: omdat er ongetwijfeld een reden is voor de poëzie, die gelezen moet worden om geloofd te worden. Welke redenen precies, daar gaan we achter komen: als tijdschrift en lezers onder elkaar. Het gaat een mooie tocht worden, en we zijn blij dat u met ons mee optrekt, nu en in de toekomst. 

Met hartelijke groet,

bestuur en de redactie van Liter