De echo van de heldere afgrond van Wiman

 

door Maria van Daalen, 1 december 2016

 

Liter ontving citaten uit Christian Wimans Mijn heldere afgrond, die door Willem Jan Otten tijdens het vertaalproces waren verzameld. Liter nodigt onder anderen schrijvers, wetenschappers en theologen uit om op een citaat van Wiman te reageren. Maria van Daalen deed dat ook, op een bijzondere manier: ze schreef een gedicht naar aanleiding van het citaat dat zij uitkoos. 

 

 

'...faith in the face of death'

 

Lees gedicht

'...faith in the face of death'

 

ik geloof in dood

die altijd trouw zijn belofte nakomt

die eeuwig - zo lang als dat duurt - mij wegneemt en op zal heffen

tot moleculen, atomen, neutronen - de kleinste aanwezigen

tot vrijwel niets.

 

ik geloof in dood

mijn ontmaker, de man die mij liefheeft

die mij zal laten terugkeren in de wereld

in het al

in het moment van het niets

dat blijft en zich voortzingt

 

ik geloof in dood

die mij blijmoedig een finish aanzegt

en zich eraan houdt - wat een rust

 

wat een uiterste betrouwbaarheid, wat een liefde

als emotie nog is - misschien niet

maar, oh geluk! dat is míjn zorg niet

 

ik geloof in dood. hij (of zij) staat op de drempel

met Faverey’s liploze glimlach

en schatert het uit: ‘jij bent ‘m!’

ik struikel in de haast en val

in zijn armen - oplossend vermogen

en zoveel heil dat geneest

 

Maria van Daalen (1950) is dichter en schrijver. Ook vertaalde zij teksten uit het Gruuthuse handschrfit. Momenteel werkt zij aan een groot essay over de religie vodou, met als werktitel Spiegel van Mysteriën. Van Daalen is docent creatief schrijven. 

Submit to FacebookSubmit to Twitter