Liter ontstond in 1998 uit een fusie van de christelijke literaire tijdschriften Woordwerk en Bloknoot. Woordwerk werd in 1983 opgericht door literair criticus, biograaf en schrijver Hans Werkman; het was een relatief laagdrempelig blad, met veel primair werk en een in de praktijk veelal realistische literatuuropvatting. In 1991 kwam daar Bloknoot naast, uitgebracht door musicus en neerlandicus Dirk Zwart, essayistisch gericht, met een duidelijk meer vormgerichte poëtica. Beide tijdschriften besteedden ruime historische aandacht aan de expliciet protestantse literaire traditie van de twintigste eeuw. Hans Werkman werd de eerste eindredacteur van Liter, na een jaar opgevolgd door Dirk Zwart.

Liter legde zich toe op het werven van poëzie en proza, gaf veel ruimte aan essays, verdiepte de interviews, hield de historische lijnen vast en verbreedde in de loop van de jaren zijn gezichtsveld door aandacht te vragen voor christelijke sporen in de modernistische canon, door de internationale traditie een ruime plek te geven en door het belichten van verhaal- en dichtkunst binnen de bijbel.