Het Nederlands Letterenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds maken de ontwikkeling van de digitale Liter mogelijk en ondersteunen de interactie tussen digitale verschijningsvormen en het blad.