door Len Borgdorff, 29 juli 2016

 

De titel van elk stukje in deze serie is een citaat uit een gedicht. Daarmee gaat Len Borgdorff vervolgens vrijelijk aan de slag.

 

Oktober 2014, of september. Ik blijf na aankomst nog even in de auto zitten. Omdat zijn poëzie zo wars is van pretentie? Bijna kinderlijk pretentieloos lijkt en dingen zegt die ik niet graag zou laten staan in een gedicht? Omdat zijn poëzie onmiddellijk met mijn fantasie aan de haal gaat? Omdat het Wim Brands is die ik op de radio hoor? Omdat het eerste gedicht dat hij voorleest al zo onontkoombaar persoonlijk is?

 

In de eerste nacht nadat ik had
gehoord dat hij ziek was
schrok ik wakker.

Het waaide buiten. Het waait, zei
jij, die nog geen oog dicht had
gedaan, en je glimlachte.

Ik begreep het pas later.

Wat er ook is, het zal de natuur
een zorg zijn.

Het waait, het waaide – buiten klonk
de troost van de onverschilligheid.

 

Ik weet niet goed waarom ik zitten blijf, zoals ik ook niet weet waarom ik de bundel ’s Middags zwem ik in de Noordzee regelmatig doorblader. Ik kies voor de slotregels van het gedicht dat begint met ‘Ik heb de brief die zo slecht leesbaar is.’

 

Voor Tom V.

Lees gedicht

 

Voor Tom V. 

Ik heb de brief die zo slecht leesbaar is

opgerold en op de warmste dag

van het jaar

 

in een fles gestopt die al jaren

in een hoek van de tuin

 

oud aan het worden was. Zie je mijn worp

de dag erna aan het strand

voor je?

 

Of zullen we ons voorstellen hoe

die fles ergens op de wereld

wordt gevonden –

 

zoals ik ooit een ballonkaartje vond

in een weiland van mijn grootvader?

 

Ik herinner me de uitgelopen letters,

het moeilijk leesbare schrift

 

maar vooral de glimlach op mijn gezicht

die niemand zag.

Mooi is dat: eerst die oproep om je vooral iets voor te stellen en dan die glimlach tot besluit die niemand ziet. Een kleine gebeurtenis die, een plotseling beeld dat onweerstaanbaar aan je gezicht trekt.

 

Wim Brands, ’s Middags zwem ik in de Noordzee. Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2016.

Submit to FacebookSubmit to Twitter