Blog en nieuws

Désanne van Brederode geeft haar essay over geloofsverlies en Damascus-ervaringen in de bekeringeneditie van Liter (december 2012) bij wijze van motto het beroemde jeugdgedicht ‘Dem Unbekannten Gott’ van Friedrich Nietzsche mee: ‘Ich will dich kennen, Unbekannter’. In de biografie door Rüdiger Safranski is het gedicht niet zomaar terug te vinden,…

Lees meer

Het gaat veelvuldig over T.S. Eliot in de beschouwing van Menno van der Beek over literaire bekeerlingen in de thema-editie van Liter (december 2012, verkrijgbaar). De Amerikaan Eliot werd Brit en trad toe tot de Anglicaanse kerk. In 2002 bracht Liter een (nu alleen nog antiquarisch verkrijgbare) thema-aflevering over T.S. Eliot uit (Liter 25).…

Lees meer

Wat is een Damascus-ervaring? Désanne van Brederode peilt op een indrukwekkende manier het fenomeen in de zojuist verschenen thema-editie van Liter over literaire bekeringen (‘Het offer van de priesteroom: over geloofsverlies en Damascus-ervaringen’, december 2012, p. 2-12). Nadat zij de angst van de kok om zich te bekeren tot vegetariër naast haar persoonlijke angst voor een transitie tot niet-roker heeft gelegd, komt zij bij Graham Greene terecht. Deze schrijver schiep een hele reeks schlemielige, drinkende priesters, door hem meestal van binnenuit en met de nodige sympathie beschreven. Het was een van zijn manieren om de onbegrijpelijke aantrekkingskracht van het geloof aan de orde te stellen, of te onderzoeken.…

Lees meer

door Gerda van de Haar

 

Marcel Möring werkt aan een roman, te verschijnen in 2014, waarin het hoofdpersonage Mendel uit zijn gelijknamige debuut uit 1990 (ook verschenen als Mendels erfenis) terugkeert als de psychiater Adenauer, tevens de ik-verteller van het verhaal. Dat bleek woensdagavond 19 december 2012 in De Bilt, toen Möring bij boekhandel Bouwman voorlas uit het manuscript. Marcel Möring is vanaf 2013 gastschrijver bij literair tijdschrift Liter. Hij volgt in die hoedanigheid Willem Jan Otten (2012) en Oek de Jong (2011) op. In de komende afleveringen van het tijdschrift doet de redactie verslag van herlezing van zijn werk en houdt de schrijver dagboek bij van het werken aan zijn roman. 

Het personage Mendel uit 1990 was jong, verliefd en verloren. Zijn bestaan brokkelde af en zijn vermogens om te participeren in de sociale wereld hielden daarmee gelijke tred. Opvallend in deze roman waren de twistgesprekken die Mendel met zijn psychiater voerde, over het christendom als religieuze kolonisatie van het jodendom bijvoorbeeld, of over de dwaze vooronderstellingen van de psychiatrie. Een hele roman lang zijn er verwijzingen naar de dood en aan het slot kan betwijfeld worden of Mendel zijn melancholie, depressie en doodsverlangen wel zal overleven.

Des te verrassender dus om deze Mendel terug te zien, en wel als praktijkhoudend psychiater te Assen. ‘Dat laatste is niet zo gek als je denkt,’ lichtte Möring desgevraagd toe in De Bilt. ‘Als je je ergens tegen verzet, raakt het je. Ik had zelf in die tijd ook niet kunnen denken dat ik nog eens zes jaar psycho-analyse zou ondergaan.’…

Lees meer

Marcel Möring werkt aan een roman, te verschijnen in 2014, waarin het hoofdpersonage Mendel uit zijn gelijknamige debuut uit 1990 (ook verschenen als Mendels erfenis) terugkeert als de psychiater Adenauer, tevens de ik-verteller van het verhaal. Dat bleek woensdagavond 19 december 2012 in De Bilt, toen Möring bij boekhandel Bouwman voorlas uit zijn manuscript.…

Lees meer