Blog en nieuws

Literair tijdschrift Liter is door het Nederlands Letterenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds beloond voor zijn toekomstplannen met een subsidie van € 25.000. De redactie krijgt twee jaar de tijd om met dit geld de plannen uit te voeren. De redactie van Liter is de beide fondsen zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat in de plannen is…

Lees meer

door Elizabeth Kooman

 

Niet de schrijver, de lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de toeschouwer van een toneelstuk, maar de acteur die alle rollen uitbeeldt. De lectuur is zijn hoogst eigen creatie. De schrijver levert tekst, maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het talent van de lezer.

 

Harry Mulisch

 

 

De bibliotheek waar ik werk, loopt achter. De mensen laten hun boeken nog ouderwets aan de balie door ons medewerkers op hun pas zetten en de teruggekomen boeken halen wij medewerkers bij stapels uit de inleverbak om ze daarna stuk voor stuk met zorg onder de scanner te houden.…

Lees meer

Désanne van Brederode geeft haar essay over geloofsverlies en Damascus-ervaringen in de bekeringeneditie van Liter (december 2012) bij wijze van motto het beroemde jeugdgedicht ‘Dem Unbekannten Gott’ van Friedrich Nietzsche mee: ‘Ich will dich kennen, Unbekannter’. In de biografie door Rüdiger Safranski is het gedicht niet zomaar terug te vinden,…

Lees meer

Het gaat veelvuldig over T.S. Eliot in de beschouwing van Menno van der Beek over literaire bekeerlingen in de thema-editie van Liter (december 2012, verkrijgbaar). De Amerikaan Eliot werd Brit en trad toe tot de Anglicaanse kerk. In 2002 bracht Liter een (nu alleen nog antiquarisch verkrijgbare) thema-aflevering over T.S. Eliot uit (Liter 25).…

Lees meer

Wat is een Damascus-ervaring? Désanne van Brederode peilt op een indrukwekkende manier het fenomeen in de zojuist verschenen thema-editie van Liter over literaire bekeringen (‘Het offer van de priesteroom: over geloofsverlies en Damascus-ervaringen’, december 2012, p. 2-12). Nadat zij de angst van de kok om zich te bekeren tot vegetariër naast haar persoonlijke angst voor een transitie tot niet-roker heeft gelegd, komt zij bij Graham Greene terecht. Deze schrijver schiep een hele reeks schlemielige, drinkende priesters, door hem meestal van binnenuit en met de nodige sympathie beschreven. Het was een van zijn manieren om de onbegrijpelijke aantrekkingskracht van het geloof aan de orde te stellen, of te onderzoeken.…

Lees meer