Blog en nieuws

door Menno van der Beek, 15 augustus 2020

 

Aan het eind van zijn leven had Abraham, uit Ur, u weet wel, die de deur uit moest en de wereld en een mensenzee beloofd had gekregen, een graf, voor hem en zijn dode vrouw, en verder nog geen meter grond, en toch is hij er tot het eind aan toe in blijven geloven. Vandaag zou Willem Barnard, geboren in…

Lees meer

In Poesis: hij is geboeid door de symbolen

door Len Borgdorff, 11 augustus 2020


Bij Cheops stormen woorden, beelden, variërende herhalingen, verbijzonderingen, op je af in zinnen die een ondoorgrondelijk web van al dan niet beknopte bijzinnen zijn en als ik het gedicht na jaren weer herlees, gaat mijn stem vanzelf omhoog en zoek ik af en toe vergeefs naar de punten waarop ik die kan laten…

Lees meer

In Poesis: met den val / schokt zij den stand van afgewogenheid, / waarin de aarde hing in haren polen

door Len Borgdorff, 5 augustus 2020

De gedachte aan de as van mijn zwager bracht mij onlangs bij Eén druppel wijn, Oinou hena stalagmon, een gedicht van J. H. Leopold. In de eerste strofe  van dat gedicht volgen we een druppel wijn. Om de goden gunstig te stemmen wordt van een

 

‘[…] offerschaal

de wijn geplengd […] en een purperregen

zijgt in de…

Lees meer

In Poesis: Het water stroomt nog door dezelfde sluis

door Len Borgdorff, 28 juli 2020

 

Utrecht: Bemuurde Weerd

 

Het water stroomt nog door dezelfde sluis

Als toen, en maakt het eendere geruis.

 

De huizen, aan de waterkant daarneven,

Zijn feitlijk ook onaangerand gebleven.

 

Alleen nabijer is, voor wie ze ontvlood,

De zekerheid van de imminente dood.

 

J.C. Bloem

 

Je zou bij de Bemuurde Weerd toch…

Lees meer

In Poesis: De in kaden vastgeklonken waterkant

door Len Borgdorff, 21 juli 2020

Een In Poësis schrijf ik op maandagochtend en acht dagen later zet Timen hem op de site van Leesliter. Dat is dus een dag nadat ik al een volgend stukje heb geschreven.

In vakantietijd kan daar de klad in komen, zoals deze keer, want in plaats van dit stukje voor morgen vorige week te schrijven, doe ik dat nu.…

Lees meer