Blog en nieuws

Beelden wij ons het leven in?

door Els Meeuse, 8 mei 2020

Maarten Biesheuvel, die terecht de koning van de korte verhalen wordt genoemd, is de grens van 80 jaar inmiddels gepasseerd. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis werden de verhalen waarin zijn geboortestad Schiedam een rol speelt, gebundeld. Hoewel een deel van de verhalen inmiddels ook digitaal in De…

Lees meer

In Poesis: Dit landschap is een manuscript waaruit de mooiste zin werd geschrapt...

door Len Borgdorff, 5 mei 2020


Sinds kort staan alle dichtbundels keurig in de kast, alfabetisch, recht in het gelid en met de onderkant van de ruggen strak op de rand van de planken.

Vaak is dat niet goed voor de poëzie. Beter is het om hier een daar een bundeltje neer te leggen. Eentje op het bankje in de kamer, een naast het bed, een derde op…

Lees meer

Hoe achteloos het allemaal begon

door Menno van der Beek, 4 mei 2020

 

Deze dag is bedoeld om de vlag halverwege te hangen en dan te bedenken, hoe het alle onderworpenen en gevallenen van de tweede wereldoorlog vergaan is. Probleem van dat herdenken voor mij, die de oorlog op afstand uit de verhalen van de familie kent, is soms, dat het allemaal te groot wordt, eindeloze rijen…

Lees meer

In Poesis: onder de ritselende platanen / op het gepavoiseerde plein

door Len Borgdorff, 28 april 2020

‘De kalender vermel  – e 23 mei, toen de i n t e l l i g e n t e conciërge van een flat aan de Boulevard Buitoni een grote zwarte auto ontwaar – e.’

 

Dit is de eerste zin van serie A uit het boekje Spel 1. Aan de serie gaan enkele instructies vooraf die erop neer komen dat je
onvo - edige woorden moest overnemen…

Lees meer

In Poesis: de bloeiende lanen van het Bos van Boulogne

door Len Borgdorff, 21 april 2020

Ook Grand krijgt de pest en Dr Rieux is erbij als de nacht komt waarin hij zal sterven. Ik heb het over De Pest van Albert Camus, die indrukwekkende symfonie die vijftig jaar ongelezen in mijn boekenkast stond.

Daarin heeft Grand zijn eigen muzikale lijn, net als vijf andere personen in het boek. Die van Grand is…

Lees meer