door Pauliene Kruithof, 28 september 2017

 

Een oude Europeesche traditie deelt het jaar alternatief in, aan de hand van kerkelijke mijlpalen, met cycli rond Kerst en Pasen en losse hoogtepunten tussendoor. Liter volgt dit schema losjes, met oog voor actualiteit en vrije associatie, in gedichten die u op de passende tijd op leesliter.nl terug kunt vinden. 

 

In deze rij, nu in september, de Joodse feestdagen, waarover Willem Barnard in één van zijn boeken over het kerkelijk jaar schreef bij de 16e tot 19e zondag na Pinksteren, de Herfst:

‘ [..] Dat is [..] oud gebruik, de geduchte dagen van de Mozes-gemeente lieten hun sporen na in de liturgie van de Messias-gemeente. Het geluid van de bazuin [..] klinkt [..] in de kerk.’ (‘Op een stoel staan’ (III), 1979, pagina 43)

 

Pauliene Kruithof bezingt de heiligste Joodse dagen in de serie “alles nieuw”, hieronder vervolgd met de tien dagen van berouw, die beginnen op Rosh Hashanah, het oordeel, en eindigen op Yom Kippur, de verzoening, en waar ook de Vastendag van Gedalja in valt. 

 

Alles Nieuw [II]

Lees gedicht

 

Aseret Yemei Teshuvah – 10 inkeerdagen

1-10 tishrei 5778 | 21-30 sept 2017

 

De nieuwe tijd is net drie dagen oud als we

oprakelen hoe de koning werd vermoord

en we de eendracht over ons gouden huis

verloren. Van schrik eten we niks tot de zon

 

grauw achter de bomen naar de heidenen duikt.

Ik schreeuw dagenlang hoe slecht ik ben, hoe

blond en bloedblauw, die rijksval mijn schuld,

het oordeel terecht – geen ziel die me gelooft.

 

Ze zijn te romantisch en slaan mijn woorden

in de wind. Ik stort me op god, als hij heilig is en

goed en enigszins verstandig moet hij me wel

 

haten. Dat voelt vertrouwd, dat veraf proberen

een klein stapje dichterbij te komen, die knik

waardoor ik groeven in mijn gedachten ween.

Submit to FacebookSubmit to Twitter