door Pauliene Kruithof, 24 september 2017

 

Een oude Europeesche traditie deelt het jaar alternatief in, aan de hand van kerkelijke mijlpalen, met cycli rond Kerst en Pasen en losse hoogtepunten tussendoor. Liter volgt dit schema losjes, met oog voor actualiteit en vrije associatie, in gedichten die u op de passende tijd op leesliter.nl terug kunt vinden. 

 

In deze rij, nu in september, de Joodse feestdagen, waarover Willem Barnard in één van zijn boeken over het kerkelijk jaar schreef bij de 16e tot 19e zondag na Pinksteren, de Herfst:

‘ [..] Dat is [..] oud gebruik, de geduchte dagen van de Mozes-gemeente lieten hun sporen na in de liturgie van de Messias-gemeente. Het geluid van de bazuin [..] klinkt [..] in de kerk.’ (‘Op een stoel staan’ (III), 1979, pagina 43)

 

Pauliene Kruithof bezingt de heiligste Joodse dagen in de serie “alles nieuw”, hieronder geopend met Rosh Hashanah, het begin van het jaar, waarbij dag 1 bekend staat als Yom Hadin, de dag van beoordeling, dat in de bijbel Yom Teruah wordt genoemd, de dag van geblaas [op de shofar].

 

 

Alles Nieuw [I]

Lees gedicht

 

Yom Hadin –  dag van oordeel

1 tishrei 5778 | 21 sept 2017

 

Als de enige die je nog gedichten stuurt

je stad is, is het tijd voor een nieuwe wereld.

Ik trok de brief eruit en achter mijn naam

achter het raam zwaaiden de vier regels.

 

Ze rezen ten hemel en ik keek plots ver -

de skyline van papier en ijzer die de hemel

beloofde maar de hel opvoedt, de rivieren

rondom, het boek met alle namen. Precies

 

geteld, niet te verwarren. Het jaar loopt

af, de processietijd is op, je stopt je ziel

in een huis van glas en je vuisten in stenen

 

je bouwt een nieuwe tuin vanuit het puin

en je hoopt maar dat god kijkt – je roept

hem na – en dat hij ziet dat alles goed is.

 

Pauliene Kruithof, 2017 

Submit to FacebookSubmit to Twitter