Liter nadert haar 15e verjaardag. Het wordt door de media gesignaleerd. 

 

Literair Nederland heeft er oog voor. 

 

Ook het ND laat het derde lustrum van Liter niet aan zich voorbijgaan. De krant interviewde in de persoon van Johan Bakker de redactieleden Len Borgdorff en Wilke de Braal. Len en Wilke worden in het interview neergezet als 'hoopvol realistisch'. In deze barre culturele tijden iets bijzonders en nood- zakelijks. Opvallend is dat het aantal jonge lezers van Liter de afgelopen tijd is toegenomen. De zorgelijke situatie waar Liter zich in bevindt klinkt echter ook door in het interview. Maar er is nog een sprankje hoop dankzij een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Het artikel sluit beslist positief af. De redactie van Liter wordt aan het woord gelaten. 'We proberen de stijgende abonneelijn vast te houden. We geloven in ons product en maken het met veel plezier. We horen ook van alle kanten dat de kwaliteit van het blad toeneemt. We hebben bestaansrecht en we hebben werkelijk iets te bieden. Zowel in de redactie als in de bijdragen hebben we een verjongingskuur doorgemaakt die zich vertaalt in frissen bijdragen.' 

Submit to FacebookSubmit to Twitter