Een oude Europeesche traditie deelt het jaar alternatief in, aan de hand van kerkelijke mijlpalen, met cycli rond Kerst en Pasen en losse hoogtepunten tussendoor. Liter volgt dit schema losjes, met oog voor actualiteit en vrije associatie, in gedichten die u op de passende tijd op LeesLiter.nl terug kunt vinden.

In deze reeks, voor Advent, het aftellen naar Kerst, in vier afleveringen, De Meditatie van Simeon: een vertaling, door Koos Geerds, in flarden, van een deel van wat het Kerstoratorium van de Engelse dichter W.H.Auden wordt genoemd: ‘For the time being’. In dit deel heeft de oude Simeon zo zijn gedachten, in de tempel in Jeruzalem, als Maria daar aankomt met haar pasgeboren kind.

Het hoogtepunt van Audens stuk, de politieke overwegingen van Herodes, staat in het decembernummer van Liter, ook vertaald door Koos Geerds.

 

Deze week, Deel [I]

 

Lees het eerste deel

 

 

                     Simeon

 

Zolang de appel nog niet helemaal was verteerd,

zolang nog het geringste begrip bestond tussen Adam

en de sterren, rivieren en paarden met wie hij eens

volledige intimiteit had gekend, zolang Eva een manier vond

om te delen in de stemmingen van de roos of de ambities

van de zwaluw, was er nog hoop dat de uitwerking

van het gif zou verflauwen, dat de verbanning

uit het Paradijs slechts een boze droom was -

dat de Val niet werkelijk had plaats gevonden.

 

                   Koor

 

Toen we ontwaakten was het dag; we bleven maar huilen

 

                  Simeon

 

Zolang er nog onbegane paden naar vergetelheid en verdoving

bestonden, een zeldzame wijn of culinaire curiositeit nog niet

verzonnen of ten volle gesmaakt, een bepaalde martelmethode

nog in geen brein opgekomen, een of andere vorm van opzienbarende

verspilling nog niet uitgeleefd, een bepaalde ziekte of gekte

nog niet geopenbaard, was er nog altijd de hoop dat de mens

niet was vergiftigd maar van gedaante veranderd, dat het Paradijs

geen eeuwige staat was waaruit hij voor altijd was verdreven,

maar een kinderlijk stadium dat hij voorgoed was ontgroeid -

dat de Val een noodzakelijk voorval was geweest.

 

                  Koor

 

We dansten in het donker, maar werden niet misleid

Submit to FacebookSubmit to Twitter