Een oude Europeesche traditie deelt het jaar alternatief in, aan de hand van kerkelijke mijlpalen, met cycli rond Kerst en Pasen en losse hoogtepunten tussendoor. Liter volgt dit schema losjes, met oog voor actualiteit en vrije associatie, in gedichten die u op de passende tijd op LeesLiter.nl terug kunt vinden. In deze rij, een gedicht voor de eerste zondag van Advent, de weken van het duister waarin wij uitkijken naar het licht.

 

door Mart van der Hiele

 

Fiat Lux

 

Lees gedicht

 

Fiat lux

 

Bij wijze van dramatische expressie een designlamp (van Black Friday, 30% off)

ontstoken: eindelijk eens licht op planken waar mijn dichters moeten overwinteren.

Ik zie nu dat Bert Swaanswijk ooit in Rome hiberneerde en daar hymnen over naliet

bij de vrouw van iemand anders. Achterberg zat ondertussen grijze als een emmer

zijn pistool te krikken om de tijd te doden. Lucebert dus in de stad der steden

liet zich overvloedig katholiek verklaren, wat een mooie dood is

voor een losgeslagen schilder. Rome, waar het stikt van thyrsusdragers

met Maria dolorosa dwaas tegen hun zwarte kruis geëtaleerd. Zie ik

een onvervalste Bacchus, die zijn krakkemikkige pistool leert af te

richten op een roomblank velletje papier. Heil! Gerrit in de Boomstraat, voor

 

het vers dat niet bedierf.

 

Mart van der Hiele

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter