door Henk Knol

Het gedicht ‘Tot een kruisbeeld’ verscheen in de bundel De overtijd (2006) en werd gevisualiseerd door Steven van der Gaauw en Peter Dees. 
Henk Knol is dichter. Hij publiceerde o.a. in Liter. Zijn werk verscheen in vijf dichtbundels en in diverse bloemlezingen.