Hier volgen enkele omslagen van Liter, vormgegeven door Steven van der Gaauw.